CHƯƠNG TRÌNH & DỰ ÁN

KỶ YẾU HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2022 - NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ CHO NGÀNH DỊCH VỤ

Xem tiếp

Proceedings of the Conference of Vietnam Annual Economic Report 2021 (English version)

VEPR

Xem tiếp

Kỷ yếu hội thảo công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021

Ngày 29/7/2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom phối hợp tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2021.

Xem tiếp

Hồ sơ Đăng ký Tham gia và Đăng ký nhận Học bổng toàn phần Khóa học mùa hè 2011

Xem tiếp

Hình ảnh khó quên của Khóa học mùa hè tại miền Nam

Tiếp nối sự thành công của Khóa học mùa hè ở miền Bắc, trong các ngày từ 27-29/5, khóa học dành cho các bạn sinh viên miền Nam đã được diễn ra tại khu du lịch Thác Giang Điền – Đồng Nai để lại cho tất cả các thành viên tham gia những kỷ niệm khó quên.

Xem tiếp

Tổng kết Summer School Huế 2012

Trong tháng 6/2012, VEPR phối hợp cùng với Quỹ Nghiên cứu Kinh tế Atlas, Hoa Kỳ tổ chức thành công Khóa học Mùa hè về “Những nền tảng của nền Kinh tế thị trường” cho sinh viên khối ngành kinh tế và các ngành liên quan tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Xem tiếp

BET-06 Điều làm nên một nhà kinh tế học

Tài liệu đính kèm: Tải về

Xem tiếp

BET-04 Keynes đã đến nước Anh như thế nào?

Xem tiếp

BET-01 Điều gì đang xảy ra với kinh tế học dòng chính và làm sao để cải thiện kinh tế học

Xem tiếp