[PUBLIC LECTURE] MÔ HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC NGHIỆM

 
🔸 Trước bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, các hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam hiện nay mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn.
🔸 Để chia sẻ sâu hơn về chủ đề này và từ đó đưa ra khuyến nghị thúc đẩy lĩnh vực xuất nhập khẩu, ngày mai 06/10/2023, Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), ​​Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ tổ chức một bài giảng cho sinh viên, kết nối với các chuyên gia, giảng viên về mô hình xuất nhập khẩu từ lý thuyết cho đến thực nghiệm.
▶️Thời gian : 15h15-16h45, Thứ Sáu, 06/10/2023
▶️Địa điểm : Phòng 507, Toà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Trước bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, các hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam hiện nay mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn.

Để chia sẻ sâu hơn về chủ đề này và từ đó đưa ra khuyến nghị thúc đẩy lĩnh vực xuất nhập khẩu, ngày mai 06/10/2023, Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), ​​Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ tổ chức một bài giảng cho sinh viên, kết nối với các chuyên gia, giảng viên về mô hình xuất nhập khẩu từ lý thuyết cho đến thực nghiệm.Thời gian : 15h15-16h45, Thứ Sáu, 06/10/2023
Địa điểm : Phòng 507, Toà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Tài liệu lớp học: https://drive.google.com/drive/folders/17394YugCMS4yiZL7sJOBvzetIIvc_2Bd?usp=sharing