BA GIẢI PHÁP "XOÁ" ĐIỂM NGHẼN CẢI CÁCH THỂ CHẾ

TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp về các giải pháp xoá "điểm nghẽn" thể chế

🔸 Thứ nhất, cần khôi phục một Nghị quyết riêng về cải cách thể chế, môi trường đầu tư – kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

🔸 Thứ hai, cần có cơ chế, chính sách để dứt khoát phá bỏ quan điểm sợ sai, không dám quyết (theo đúng chức trách, nhiệm vụ đã được pháp luật giao).

🔸 Thứ ba, cần đánh giá tổng thể lại nhu cầu và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất – kinh doanh cho doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành hàng, đối tượng. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ các ngành công nghiệp trọng điểm, chính sách hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu, chính sách hỗ trợ công nghiệp phụ trợ, chính sách hỗ trợ chuyển dịch kinh tế xanh/năng lượng tái tạo, và đặc biệt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh theo hướng minh bạch, trách nhiệm giải trình, đáp ứng chuẩn mực thông lệ quốc tế, tránh trục lợi từ cả phía cơ quan thực thi và đối tượng thụ hưởng.

📍📍Mời quý vị tham khảo thêm tại: https://diendandoanhnghiep.vn/ba-giai-phap-xoa-diem-nghen...