BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2023: LIÊN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ TỰ CHỦ

[SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA]
       Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cùng Viện FNF Việt Nam xin giới thiệu hội thảo công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam với chủ đề “LIÊN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ TỰ CHỦ”
Thời gian: 8h30 – 12h, thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023
Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pan Pacific, Ba Đình, Hà Nội