CẢI CÁCH THỂ CHẾ NHẰM KHƠI THÔNG CÁC "ĐIỂM NGHẼN", THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2024

[VEPR TRÊN BÁO CHÍ]
🔥 CẢI CÁCH THỂ CHẾ NHẰM KHƠI THÔNG CÁC "ĐIỂM NGHẼN", THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2024
TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VERP) cho biết để hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, nên coi cải cách thể chế là điều kiện tiên quyết nhằm khơi thông các“điểm nghẽn” của các động lực tăng trưởng khác từ đầu tư công, phát triển doanh nghiệp đến thúc đẩy tham gia vào dòng chảy thương mại và đầu tư quốc tế.
Trong bối cảnh dự báo kinh tế thế giới còn “u ám” thì chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% là một chỉ tiêu để phấn đấu. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cũng có cơ sở từ các tiến bộ của các động lực tăng trưởng trong nước và sự thành công duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Để hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu kinh tế - xã hội, theo ông đã nêu nên coi thể chế là động lực trực tiếp
Năm 2023, Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiếp tục tập trung triển khai nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp và để phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Chính phủ, Bộ Tài chính cần tiếp tục theo sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, từ đó có nguồn thu về cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cần thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng với tổng cầu, từ đó kết hợp ổn định vĩ mô thì sẽ tăng được cơ sở thu bền vững trong dài hạn.
📍📍Mời quý vị tham khảo thêm tại: https://tapchitaichinh.vn/cai-cach-the-che-nham-khoi...