CẦN TIẾP TỤC GIẢM THUẾ VAT

       Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết bối cảnh hiện nay cần khoan thư sức dân, bớt thuế, phí bằng cách tìm giải pháp giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp. Bởi suy cho cùng, nguồn thu ngân sách có bền vững hay không phụ thuộc vào "sức khỏe" của doanh nghiệp, người dân. Người dân có tích lũy thì họ mới tăng tiêu dùng, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, xuất khẩu thì kinh tế mới tăng trưởng, ngành thuế mới có tăng thu.
       
       Thứ nhất đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thì cần hỗ trợ đồng đều như giải pháp giảm 2% thuế VAT năm ngoái, tất cả các ngành hàng, dịch vụ đều được giảm. Thứ hai cần gỡ vướng gói hỗ trợ 2% lãi vay thương mại cho doanh nghiệp. Tình hình hiện nay nhiều doanh nghiệp cho hay khó khăn không kém thời COVID-19. Nên chúng ta cần tính đến gói hỗ trợ không kém trước đây.

       Mời quý vị tham khảo tại: https://tuoitre.vn/can-tiep-tuc-giam-2-thue-vat-20230409232706752.htm?gidzl=8c4SF9q39K0dUnG_aHmbJYzp43AF5ITCE20IOzCG9Hrk9nPdsK1mIcGWHJVIGIT7Fo0JFJUELW19dWGjHG&fbclid=IwAR3l8Y1t99EbXd2SeMmCGmUAu_SBRfMcOcrnFSqYtr5rR-Z7JPdCSQhgeM8