CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VỆT NĂM NỬA CUỐI NĂM?

🔥 CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VỆT NĂM NỬA CUỐI NĂM?

✅Theo TS Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VERP), Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội, trong khoảng thời gian từ năm ngoái đến hiện tại, Chính phủ Việt Nam đã tương đối quyết liệt trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, các chính sách được điều hành tương đối thận trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2023 là vô cùng khó khăn. Vì vậy, để Việt Nam có thể vượt qua khó khăn trong thời gian tới,

🔸Thứ nhất, chúng ta cần khôi phục một nghị quyết riêng về cải cách thể chế, môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

🔸Thứ hai, cần có cơ chế, chính sách để dứt khoát phá bỏ quan điểm sợ sai, không dám quyết (theo đúng chức trách, nhiệm vụ đã được pháp luật giao) phá bỏ các sự cố thủ của các rào cản kinh doanh

🔸Thứ ba, cần đánh giá tổng thể lại nhu cầu và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành hàng, đối tượng.

🔸Cuối cùng, bên cạnh các cơ chế thực thi – giảm sát chính sách bởi các cơ quan bộ ngành, chúng ta cũng cần sự tham gia giám sát, phản biện, tư vấn của các đơn vị tư vấn chính sách độc lập, các chuyên gia cao cấp, các hiệp hội và cả dư luận báo chí, truyền thông để đưa ra những nhận định, đánh giá, tìm ra những cái giải pháp phù hợp trong thời gian tới nhằm phục hồi kinh tế và tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

📌Mời quý vị tham khảo tại: https://cafef.vn/chuyen-gia-noi-gi-ve-dong-luc-lon-nhat...