Cứ điểm Samsung giảm sản xuất: Nỗi lo toàn cầu, cảnh báo cho Việt Nam

TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR),  Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng, sự suy giảm tăng trưởng, thậm chí một số quan ngại rơi vào suy thoái, khiến hầu hết các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại của Việt Nam bị suy giảm năng lực sản xuất lẫn thắt chặt tiêu dùng. Điều này gây bất lợi lớn cho khả năng duy trì đà tăng của sản xuất công nghiệp phục vụ xuất khẩu và ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm 2022. Các chuyên gia của VEPR cho rằng, trong bối cảnh rủi ro và bất ổn vĩ mô toàn cầu tăng cao, DN Việt Nam cần chủ động nắm bắt tốt hơn tín hiệu kinh tế trong và ngoài nước, để có những dự báo và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh linh hoạt, phòng ngừa các rủi ro. Cần củng cố lại văn hoá và nền tảng quản trị DN, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất, tham gia sâu hơn hơn vào các chuỗi giá trị. Đây vừa là sách lược ứng phó những khó khăn, thách thức trước mắt, vừa là chiến lược lâu dài, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng.
Chi tiết tại đây