GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÚNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG

✅ Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nói rằng, nếu nhìn từ góc độ ngành/lĩnh vực kinh tế thì ông cũng tán thành quan điểm về phạm vi hỗ trợ của Nghị quyết 43.

✅Tuy nhiên, dưới góc độ thực thi và bảo đảm hiệu quả chính sách, vị chuyên gia cho rằng cần có sự linh hoạt trong áp dụng. Thí dụ, nếu trong cùng một doanh nghiệp có nhiều mảng hoạt động khác nhau, thậm chí cùng một hoạt động lại có thể vừa rơi vào nhóm giảm thuế, vừa rơi vào nhóm không được giảm thuế…, việc phân loại quá rạch ròi có thể làm tăng thêm chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

✅TS Nguyễn Quốc Việt đề nghị, đối với những ngành, lĩnh vực thật sự đặc thù, có thể phân tách được như chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng thì rất hợp lý; còn những lĩnh vực như bất động sản, xây dựng thì với hoạt động chồng chéo nhiều mảng, nếu cứ nhất định phải phân tách thì rất khó cho họ.

📌Mời quý vị tham khảo tại: https://nhandan.vn/giam-thue-gia-tri-gia-tang-dung-nhom...