GỠ NÚT THẮT TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: CẦN ĐỊNH GIÁ ĐẤT THEO QUY CHẾ THỊ TRƯỜNG

Theo TS. Nguyễn Quốc Việt, trong đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phải tối ưu được câu chuyện định giá tài sản cố định, trong đó đất đai và những tài sản trên đất là câu chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết bằng thể chế mới, bằng việc đưa cơ chế thị trường, các công cụ thị trường vào. Điều này sẽ vừa giải quyết được bài toán tránh trục lợi, những vướng mắc trước nay, cũng như tránh được tham nhũng chính sách trong việc thực hiện cơ chế cổ phần hóa.

Không nên có sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài khi thực hiện cổ phần hóa

Theo TS. Nguyễn Quốc Việt, khi thực hiện cơ chế công khai minh bạch, dùng công cụ thị trường, theo cơ chế thị trường trong CPH DNNN, thì không nên có sự phân biệt giữa các thành phần kinh tế, nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, khi muốn tham gia làm ăn đầu tư ở Việt Nam thì họ đã phải tuân thủ các quy định về đầu tư kinh doanh ở Việt Nam và Nhà nước phải bảo hộ cho quyền được tham gia đầu tư kinh doanh của họ theo pháp luật, trên cơ sở các hiệp định về mặt đầu tư, hoặc thương mại quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Nếu như nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến những hoạt động sản xuất kinh doanh đã có sẵn, những thương hiệu truyền thống của Việt Nam và có một chiến lược để duy trì thương hiệu, cũng như sản phẩm Việt, thì điều đó cần hoan nghênh và khuyến khích chứ không thể có sự phân biệt đối xử, định kiến trong việc ưu tiên người Việt hơn trong việc CPH.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu DN tư nhân Việt Nam có đủ lực, thì Nhà nước cũng cần có chính sách làm sao tạo điều kiện khuyến khích và tạo những cơ chế thuận lợi hơn để thúc đẩy các DN này tham gia mạnh mẽ hơn, sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như tham gia vào hoạt động sản xuất, mang lại những giá trị gia tăng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và từ đó cạnh tranh một cách sòng phẳng với các DN FDI.

Bạn đọc quan tâm truy cập link bài viết: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc-dinh-gia-dat-can-theo-co-che-thi-truong-108108.html