GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT 2 PHẦN TRĂM: BĂN KHOĂN CHUYỂN NGUỒN

      Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến nghị nên triệt để gỡ vướng điều kiện tiếp cận gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng. Không nên vì sự tắc nghẽn ở chỗ này mà đẩy dòng vốn sang chỗ khác, vốn không được thiết kế chính sách ngay từ đầy, sẽ gây méo mó chính sách
      Trường hợp buộc phải chuyển nguồn, ông Việt cho rằng nên chuyển vào chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, vốn áp dụng rất tốt trong năm 2022 (thuế suất giảm từ 10% xuống 8%). Có thể làm một đề xuất trực tiếp giống như đề xuất giảm thuế xăng dầu năm ngoái của Bộ Tài chính, vừa nhanh gọn, đơn giản, không cần thêm điều kiện, mà lại đúng mục tiêu chính sách từ đầu là hỗ trợ lĩnh vực sản xuất- kinh doanh, đối tượng ưu tiên phục hồi sau đại dịch Covid-19