Hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vượt khó Covid-19, phục hồi và phát triển.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Ban thời sự Đài tiếng nói Việt Nam - VOV1, talk chuyên đề về: “Hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vượt khó Covid, phục hồi và phát triển”” với sự tham gia của TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Để hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ trong bối cảnh kinh tế, sản xuất, kinh doanh của nước ta đang trong giai đoạn phục hồi, theo TS. Nguyễn Quốc Việt:
Điều quan trọng nhất vẫn là các giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh theo hướng thích ứng linh hoạt, sống chung và mạnh dạn mở cửa nền kinh tế.
Đơn giản hóa và tạo điều kiện về mặt thủ tục để các HKD và DN siêu nhỏ có thể đáp ứng các điều kiện hưởng các hỗ trợ theo các chính sách trước đây hoặc sắp ban hành.
Coi họ là chủ thể độc lập trong các mục tiêu/giải pháp để từ đó có những  cơ chế đặc thù tháo gỡ các khó khăn/vướng mắc
Loại bỏ các hành vi nhũng nhiễu/trục lợi gây khó khăn cản trở các HKD hoạt động minh bạch và công khai.
Hỗ trợ kỹ thuật cho HKD trong nâng cao chất lượng quản trị/quản lý chuỗi cung ứng/thương hiệu/chất lượng SP.
Hỗ trợ thiết thực cho việc chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp (lập hiệp hội DN riêng nếu cần)
Chi tiết tại đây