KHOẢN LỖ CỦA EVN CẦN TIẾP TỤC ĐƯỢC LÀM RÕ CHI TIẾT VÀ CỤ THỂ HƠN TRƯỚC KHI TĂNG GIÁ ĐIỆN ĐỂ TẠO ĐƯỢC ĐỒNG THUẬN

     Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết trong nền kinh tế, ngoài hệ sinh thái ngành điện còn có hệ sinh thái kinh doanh xăng dầu. Hai lĩnh vực này có điểm chung: giá do Nhà nước quyết, thị trường được điều hành bởi doanh nghiệp nhà nước. Trong năm qua, đây là hai lĩnh vực chịu sự biến động mạnh từ thị trường thế giới. Trong đó, xăng dầu có sự tham gia khá lớn từ các doanh nghiệp bán buôn tư nhân, phải chăng vì chính sách chưa hợp lý hay có nhóm lợi ích độc quyền phân phối chiếm tỷ trọng lớn khiến doanh nghiệp bán buôn vẫn lãi còn doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp có quy mô nhỏ lại lỗ.
     Trái lại là hệ sinh thái điện, các công ty trong chuỗi cung ứng lãi nhưng tập đoàn lỗ nặng. Như vậy, có hay không nghi vấn chuyển giá trong hệ sinh thái điện cũng cần làm rõ trước khi tăng giá điện. Hai “đứa con”: điện và xăng dầu đều do Bộ Công thương quản lý nhưng hình thức lỗ lại khác nhau. Nói như vậy để thấy cần có những công bố về khoản lỗ của EVN với số liệu chi tiết, cụ thể. Đây là giải pháp trước mắt cần thực hiện bởi trên thực tế, người dân và doanh nghiệp đồng thuận, ủng hộ tăng giá điện nếu các yếu tố đầu vào được minh bạch hơn.