LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP FDI ĐỂ THAM GIA SÂU VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chủ yếu tham gia vào những mắt xích có giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu, đa phần thâm dụng lao động và yêu cầu kỹ thuật thấp. Với thực trạng các doanh nghiệp còn hạn chế như vậy nên làm gì để nâng cao năng lực cạnh tranh, sự tự chủ và nâng cao năng suất lao động đồng thời thúc đẩy đầu tư nước ngoài?
➡️ Tham gia tọa đàm "Liên kết doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu" vào ngày 05/12/2023 để tìm hiểu thêm.
📌Hãy đăng ký để tham gia tại: https://forms.gle/aMPS25jHrqmwRYWP7