MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 6,5 PHẦN TRĂM NĂM 2023 LÀ RẤT THÁCH THỨC

🔥 MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 6,5% NĂM 2023 LÀ RẤT THÁCH THỨC

✅ TS. Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, dù bức tranh kinh tế Việt Nam trong quý II/2023 đã có nhiều gam màu sáng hơn, nhưng mục tiêu tăng trưởng 6,5% là rất thách thức.

✅Tăng trưởng của kinh tế Việt Nam 2023 phụ thuộc vào hai động lực lớn, đó là: xúc tiến kích cầu trong nước và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì sức cầu trong nước vẫn còn yếu và giảm so với những năm gần đây. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ sản xuất khó khăn có thể làm tăng tỷ lệ người lao động bị mất việc làm nên quý II và quý III sẽ có sự sụt giảm về tổng thu nhập của người lao động. Tất cả những yếu tố đó cho thấy, cầu tiêu dùng trong nước dù được kỳ vọng là động lực cho tăng trưởng nhưng cũng chỉ ở mức độ giới hạn.

✅ Mặt khác, một số chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng như giảm phí, lệ phí, giãn, hoãn nộp thuế, giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho nhiều mặt hàng...., tài khóa sẽ là "bệ đỡ" cho sự phục hồi sản xuất của doanh nghiệp

📌Mời quý vị tham khảo tại: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/muc-tieu-tang-truong-65...