NGHỊ QUYẾT 105 GIÚP PHÁ BỎ TÌNH TRẠNG SỢ SAI, ĐÙN ĐẨY TRÁNH NHIỆM

 
TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Nghị quyết 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đã nói đến việc thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy.
🔸Tất cả bộ, ngành phải vào cuộc, đặc biệt, trong nghị quyết nêu rõ việc các bộ ngành ở Trung ương phải là đầu mối xử lý các vướng mắc về môi trường đầu tư kinh doanh.
🔸 Để Nghị quyết 105 thực sự hiệu quả, song song với việc thực thi nghị quyết này, công tác rà soát các mục tiêu thúc đẩy môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh phải được quan tâm và thúc đẩy thực hiện. Nhất là kiểm soát việc ban hành các điều kiện kinh doanh gây khó khăn, phiền hà, tăng chi phí tuân thủ chính sách và pháp luật của DN. Nghị quyết 105 cũng nhấn mạnh, đây là lúc phải dứt khoát phá bỏ tình trạng sợ sai, không dám quyết theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.
📍📍Mời quý vị tham khảo thêm tại: https://dttc.sggp.org.vn/nghi-quyet-105-giup-pha-bo-tinh...