TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH SỐ PHỤC VỤ DU LỊCH VĂN HOÁ CỦA HỘ KINH DOANH TẠI LẠNG SƠN

 
TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH SỐ PHỤC VỤ DU LỊCH VĂN HOÁ CỦA HỘ KINH DOANH TẠI LẠNG SƠN
 
Ngày 28/07 sắp tới, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN kết hợp với Quỹ Friedrich Naumann Foundation và Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn sẽ tổ chức khóa tập huấn cho hộ kinh doanh tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 
Với mong muốn phát triển du lịch văn hóa hiệu quả hơn, tích hợp sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới của thời đại và xu thế phát triển kinh tế; đồng thời, truyền bá, giữ gìn và phát huy được các giá trị của di sản văn hóa truyền thống hướng tới xây dựng làng nghề du lịch trải nghiệm và phát triển nguồn sinh kế bền vững, dồi dào cho người dân.
📣📣📣 TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH SỐ PHỤC VỤ DU LỊCH VĂN HOÁ CỦA HỘ KINH DOANH TẠI LẠNG SƠN
🔸 Ngày 28/07 sắp tới, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN kết hợp với Quỹ Friedrich Naumann Foundation và Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn sẽ tổ chức khóa tập huấn cho hộ kinh doanh tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
🔸Với mong muốn phát triển du lịch văn hóa hiệu quả hơn, tích hợp sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới của thời đại và xu thế phát triển kinh tế; đồng thời, truyền bá, giữ gìn và phát huy được các giá trị của di sản văn hóa truyền thống hướng tới xây dựng làng nghề du lịch trải nghiệm và phát triển nguồn sinh kế bền vững, dồi dào cho người dân.