TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH SỐ PHỤC VỤ DU LỊCH VĂN HOÁ CỦA HỘ KINH DOANH TẠI LẠNG SƠN

PHÁT TRIỂN KINH DOANH SỐ PHỤC VỤ DU LỊCH VĂN HOÁ CỦA HỘ KINH DOANH TẠI LẠNG SƠN
🔸Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN sẽ phối hợp Viện FNF Việt Nam tiếp tục tổ chức Khoá tập huấn cho các Hộ và cá nhân Kinh doanh tại Lạng Sơn.
🔸Với các chủ đề tập huấn về: Chính sách phát triển hộ kinh doanh; Bảo tồn di sản văn hoá hướng tới xây dựng làng nghề du lịch trải nghiệm; Xây dựng thương hiệu, kế hoạch truyền thông cho hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ xây dựng làng nghề du lịch trải nghiệm và phát triển nguồn sinh kế bền vững.
🔸Diễn giả tham gia tập huấn bên cạnh các cán bộ của VEPR còn có sự tham gia của các chuyên gia chính sách hộ kinh doanh, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, xây dựng và quản trị thương hiệu, marketing và truyền thông số.
🔸Các hộ, cá nhân kinh doannh thuộc khu bảo tồn và phát triển du lịch văn hóa cộng đồng thuộc công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn tham gia tập huấn được hỗ trợ kinh phí tập huấn bao gồm học phí, chi phí đi lại và ăn trưa tại nơi tập huấn.
Thời gian: ngày 28 tháng 07 năm 2023
🏡 Địa điểm: UBND xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
📣📣📣