THÍCH ỨNG ĐỂ VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG

       Việc cải cách, thay đổi không dễ dàng và đến tự nhiên, nó phải được thể hiện thành quyết tâm hành động cải cách và thi hành các sáng kiến đổi mới từ cả phía Nhà nước lẫn cộng đồng doanh nghiệp, cũng như tiếng vỗ tay chỉ có thể được kết hợp bởi cả hai bàn tay.
✅Quyết tâm cải cách thể chế, thay đổi phương thức quản lý theo hướng càng ngày càng hoàn thiện cơ chế thị trường, qua đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp từ phía Nhà nước có lẽ là một trong những yếu tố sống còn trong giai đoạn hiện nay
✅Để góp phần giúp doanh nghiệp đối phó với những biến động và khó khăn trong năm 2023, chủ trương và chính sách của Chính phủ, Quốc hội trong việc ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế thị trường, bảo vệ môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, đảm bảo các tiêu chí của tự do kinh tế là những ưu tiên quan trọng
✅Bản thân cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tư duy thích ứng và tinh thần khởi sự kinh doanh, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước để duy trì sự chủ động và động lực cạnh tranh trước các “cơn gió ngược” của môi trường kinh doanh.
✅Mỗi doanh nhân, doanh nghiệp đều đã có trong mình các động lực cải cách, sẵn sàng đối mặt với những thách thức, chủ động nắm bắt, chắt chiu từng cơ hội đổi mới và sáng tạo, có phương án đón đầu xu hướng kinh doanh mới, xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường khu vực, quốc tế