TOẠ ĐÀM SẮP DIỄN RA ''TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÃI SUẤT CAO TỚI ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ HỒI PHỤC TĂNG TRƯỞNG NĂM 2023''

[ĐĂNG KÍ THAM DỰ ]
Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với áp lực lạm phát cao và kéo dài, nhiều quốc gia đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt và tăng lãi suất điều hành. Bối cảnh toàn cầu sẽ ảnh hưởng thế nào tới tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong thời gian tới?

Tham gia tọa đàm "Tác động của môi trường lãi suất cao tới ổn định kinh tế vĩ mô và hồi phục tăng trưởng năm 2023" vào ngày 11/05/2023 để tìm hiểu thêm.
Hãy đăng ký để tham gia hoặc nhận tài liệu Toạ đàm tại: https://s.net.vn/2Uxk
#VEPRopinion #Ondinhvimovaphuchoitangtruong