CT Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc

Thông báo: Mời tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế "Trạng thái thông thường mới của nền kinh tế Trung Quốc: Triển vọng đối với phát triển kinh tế và ổn định trong khu vực"

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 05 "Các chính sách kinh tế đối ngoại mới của Trung Quốc và tác động tới nền kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương"

Sáng ngày 06/03/2015, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã phối hợp với Dự án Tiếp cận và Ngoại giao Công chúng thuộc Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (PDO-EU) tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 05 với chủ đề “Các chính sách kinh tế đối ngoại mới của Trung Quốc và tác động tới nền kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

 

Xem tiếp

Đoàn chuyên gia VEPR, VCES trao đổi khoa học tại Bắc Kinh và tham dự Hội thảo quốc tế tại Tây An, Trung Quốc

Trong thời gian 6 ngày từ 10 – 15/12/2013, đoàn chuyên gia VEPR, VCES đã tiến hành chuyến đi trao đổi khoa học và tham dự hội thảo quốc tế tại Trung Quốc.

 

Xem tiếp

Hội thảo khoa học quốc gia “Trung Quốc tái cân bằng kinh tế và những tác động đa chiều đối với khu vực”

Sáng ngày 28/11/2014, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Trung Quốc tái cân bằng kinh tế và những tác động đa chiều đối với khu vực”.

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 02 về "Các lợi ích của việc hợp tác hàng hải tại khu vực Đông Á"

Sáng ngày 24/10/2014, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 02 với chủ đề “Các lợi ích của việc hợp tác hàng hải tại khu vực Đông Á”.

Xem tiếp

Mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học “Trung Quốc tái cân bằng kinh tế và tác động đa chiều đối với khu vực”

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 01

Sáng ngày 20/8/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 01 với chủ đề: “Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sau khủng hoảng năm 2008”.

Xem tiếp

Hội thảo quốc tế “Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn”

Ngày 09/08/2013, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) tổ chức Hội thảo quốc tế “Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn”.

 

Xem tiếp

Hội thảo công bố: “Kinh tế Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2013 và triển vọng”

Sáng ngày 30/07/2013, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) tổ chức Hội thảo công bố: “Báo cáo Kinh tế Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2013 và triển vọng”.

 

Xem tiếp

Giới thiệu về VCES - Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR

Xem tiếp