Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Báo cáo Kinh tế thường niên năm 2024

Xem tiếp

KỶ YẾU HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2023 - LIÊN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ TỰ CHỦ

Xem tiếp

KỶ YẾU HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2022 - NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ CHO NGÀNH DỊCH VỤ

Xem tiếp

Proceedings of the Conference of Vietnam Annual Economic Report 2021 (English version)

VEPR

Xem tiếp

Kỷ yếu hội thảo công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021

Ngày 29/7/2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom phối hợp tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2021.

Xem tiếp

Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020 "CỦNG CỐ ĐIỂM TỰA TÀI KHÓA CHO PHÁT TRIỂN"

Xem tiếp

GIẤY MỜI: Tham dự Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020 "CỦNG CỐ ĐIỂM TỰA TÀI KHÓA CHO PHÁT TRIỂN"

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời Quý vị tham dự Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020.  

Xem tiếp

Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019 "TRƯỚC NGƯỠNG CỬA NỀN KINH TẾ SỐ"

Xem tiếp

GIẤY MỜI: Tham dự Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019 "TRƯỚC NGƯỠNG CỬA NỀN KINH TẾ SỐ"

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời Quý vị tham dự
Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019.        

Xem tiếp

Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2017 “ĐẨY NHANH CẢI CÁCH VÌ MỘT NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO”

Sáng ngày 16/6/2017, tại Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB – VNU) cùng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2017.

Xem tiếp