Seminar Nghiên cứu KT & CT

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 16

Chiều ngày 13/12/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 16 với chủ đề “Chính sách tỷ giá và chính sách tiền tệ của các nước đang phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương”.

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 15

Chiều ngày 29/11/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 15 với chủ đề “Tự do hóa kinh tế với phát triển tài chính trong nền kinh tế chuyển đổi: Trường hợp Việt Nam giai đoạn 1996-2012”.

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 12

Chiều ngày 26/07/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 12 với chủ đề “Tác động của mở cửa thương mại tới thu nhập của người lao động và vấn đề giảm nghèo tại Việt Nam”.

 

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 11

Chiều ngày 28/06/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu kinh tế và chính sách số 11 với chủ đề "Ứng dụng mô hình IDP trong đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam và thị trường Lào 1989-2013".

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 08

Chiều ngày 22 tháng 03 năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 08 với chủ đề “Lợi thế cạnh tranh của CHDCND Lào: Định vị và thực trạng”. Diễn giả là Nguyễn Minh Cường, đại diện cho nhóm nghiên cứu cùng nghiên cứu viên Nguyễn Thế Long.

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 07

Chiều  ngày 30 tháng 01 năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 07 với chủ đề “Phân tích thực tiễn về những yếu tố quyết định đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Diễn giả là ThS. Đỗ Quỳnh Anh, đại diện cho nhóm nghiên cứu cùng nghiên cứu viên Nguyễn Đức Hùng.

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 06

Chiều  ngày 21 tháng 12 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 06 với chủ đề "Việt Nam có nên áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn hay không?". Diễn giả là ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà, giảng viên khoa Kinh tế quốc tế, trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Chủ đề của Seminar lần này cũng chính là đề tài cho luận văn tiến sĩ của ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà.

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 05

Chiều  ngày 23 tháng 11 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 05 với chủ đề "Nhân tố tác động tới lựa chọn việc làm ở Việt Nam: Bằng chứng từ điều tra lao động việc làm Việt Nam 2010". Diễn giả là ThS. Phạm Minh Thái, tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế phát triển từ chương trình cao học Việt Nam - Hà Lan năm 2009.

Xem tiếp

Seminar Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách số 04

Chiều nay, ngày 26 tháng 10 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách với chủ đề “"Kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (đặc biệt sau giai đoạn suy sụp của thị trường tài sản) và những hàm ý chính sách cho Việt Nam"

Xem tiếp