JVPP trên báo chí

VIỆT NAM CẬN KỀ BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH

Các dấu hiệu bẫy thu nhập trung bình đã xuất hiện từ 2008 và ngày càng rõ nét hơn, theo chuyên gia Nhật Bản – Kenichi Ohno.

Xem tiếp

GS. KENICHI OHNO: TẠI SAO NHẬT BẢN ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM?

Đó là câu hỏi được GS. Kenichi Ohno – Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản đặt ra tại hội thảo “Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình và gợi ý chính sách công nghiệp cho Việt Nam”.

 

Xem tiếp

BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH CỦA VIỆT NAM: ĐỪNG CHỈ TRANH CÃI, HÃY HÀNH ĐỘNG

Ngày 7/6/2015, Giám đốc Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam - Nhật Bản, Giáo sư Kenichi Ohno đã tham dự và tham luận tại Diễn đàn chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước

Xem tiếp

DIỄN ĐÀN CHUYÊN GIA TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP CỦA ĐẤT NƯỚC

Ngày 7/6/2015, Giám đốc Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam - Nhật Bản, Giáo sư Kenichi Ohno đã tham dự và tham luận tại Diễn đàn chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước

Xem tiếp