CT Thúc đẩy năng suất VN-NB

VIỆT NAM CẬN KỀ BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH

Các dấu hiệu bẫy thu nhập trung bình đã xuất hiện từ 2008 và ngày càng rõ nét hơn, theo chuyên gia Nhật Bản – Kenichi Ohno.

Xem tiếp

GS. KENICHI OHNO: TẠI SAO NHẬT BẢN ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM?

Đó là câu hỏi được GS. Kenichi Ohno – Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản đặt ra tại hội thảo “Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình và gợi ý chính sách công nghiệp cho Việt Nam”.

 

Xem tiếp

NC VJES 02: Cách tiếp cận bẫy thu nhập trung bình và chất lượng chính sách công nghiệp ở Việt Nam

Tài liệu đính kèm: Tải về

Xem tiếp

NC VJES 01: Đánh giá về cách thức nâng cao ngành công nghiệp và chính sách công nghiệp của Việt Nam để thiết lập quan hệ đối tác Monozukuri thực chất giữa Nhật Bản - Việt Nam

Tài liệu đính kèm: Tải về 

Xem tiếp

BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH CỦA VIỆT NAM: ĐỪNG CHỈ TRANH CÃI, HÃY HÀNH ĐỘNG

Ngày 7/6/2015, Giám đốc Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam - Nhật Bản, Giáo sư Kenichi Ohno đã tham dự và tham luận tại Diễn đàn chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước

Xem tiếp

DIỄN ĐÀN CHUYÊN GIA TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP CỦA ĐẤT NƯỚC

Ngày 7/6/2015, Giám đốc Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam - Nhật Bản, Giáo sư Kenichi Ohno đã tham dự và tham luận tại Diễn đàn chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJPP) VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR)

Xem tiếp