Giới thiệu về Chuỗi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

Chuỗi Seminar về Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách được tổ chức định kì mỗi tháng một lần, do VEPR chủ trì, với mong muốn đây sẽ là diễn đàn để các nghiên cứu trẻ trình bày các kết quả nghiên cứu của mình, từ đó tạo thành một mạng lưới của giới nghiên cứu trao đổi với sự  hợp tác và hỗ trợ của các nhà nghiên cứu có thâm niên, các tổ chức nghiên cứu như Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF) thuộc VASS, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương , các Viện chiến lược ở các Bộ, các Viện và Khoa trong các Trường Đại học (Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN), các Học viện (Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính), , và các Trung tâm/Phòng nghiên cứu tại các Ngân hàng, Công ty Chứng khoán, v.v...

 

Để đăng ký trình bày trong chuỗi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, xin vui lòng liên hệ email info@vepr.org.vn, điện thoại: 024 37547506, máy lẻ 704.


Để đăng ký nhận thông tin về chuỗi Seminar, xin vui lòng liên hệ Vũ Thùy Liên, email info@vepr.org.vn, điện thoại: 024 37547506, máy lẻ 704.

 

Bài viết khác: